ES - CA - EN

El projecte manté la façana principal de pedra, augmentant les obertures i construint de nou la resta de l’edifici, salvant el desnivell entre el pati posterior i el carrer. Es mostra el sistema estructural dels forjats, de bigueta i revoltó ceràmic, es combina la fusta natural amb la pedra i el blanc en uns interiors molt lluminosos.