ES - CA - EN

La Casa Passiva i els edificis EEC (Edifici Energia neta Zero)

Disseny, estalvi, salut i medi ambient.​

 

El concepte “Passiva” s’utilitza per definir la capacitat de l’edificació per aprofitar al màxim els recursos naturals de l’entorn, cercant un funcionament el més autònom possible, minimitzant l’aportació d’energia addicional i la dependència dels elements mecànics (“Sistemes Actius”). Durant el procés de disseny és important tenir en compte els següents conceptes:

 • Correcta orientació solar: Buscar l’entrada del Sol cap a l’interior de l’habitatge durant els mesos freds i protegir-se dels mateixos durant els mesos càlids.
 • Aïllament tèrmic: Els gruixos adequats permeten gaudir de confort interior a l’habitatge, tant a l’estiu com a l’hivern sense necessitat de consum energètic.
  L’aïllament ha d’ésser continu i evitar les pèrdues per ponts tèrmics.
 • Sistemes de ventilació natural: ventilació creuada i recuperadors d’energia.
 • Sistemes actius d’alt rendiment: minimitzant l’ús d’aquests, és important que les instal·lacions siguin d’alta eficiència.

 

Molt més que una etiqueta
La qualificació energètica A suposa al llarg de l’any un important estalvi energètic i econòmic.

ABANS
Control de pèrdues tèrmiques.
DESPRÉS

 

Per fi junts…

Disseny · Eficiència energètica · Estalvi econòmic

 

Reforma bioclimàtica

Interiorisme i estalvi energètic

Al realitzar una reforma integral hem de tenir en compte diversos aspectes, a més de la redistribució de l’espai o del canvi de materials, es poden cercar millores en:

 • Eficiència energètica i per tant estalvi econòmic.
 • Salut, qualitat de vida, benestar i confort de l’espai.
 • Interiorisme i estil: un entorn estètic actualitzat i personalitzat forma part del benestar.
 • Millora del medi ambient: la millor manera per contribuir a la sostenibilitat global comença a la teva pròpia llar.
 • Una bona inversió: un habitatge bioclimàtic consumeix i es desgasta menys, a l’ésser més sa envelleix millor, s’aconseguirà una millor certificació energètica i si algún dia es ven s’obtindrà un millor preu.

 

Articles relacionats:

 

Geobiologia

Radiacions a la llar

Radiacions a l’oficina

Electroestrès

Pintures ecològiques

 

Salut y materials naturals

Decàleg d’un habitatge saludable.

1- HABITATGE I ENTORN:
Elecció de l’emplaçament de l’habitatge ambientalment més favorable i integració urbanística positiva d’acord amb l’arquitectura local i amb l’entorn (camp, poble, ciutat…), fent prevaldre els espais exteriors cuidats i l’abundant vegetació (zones arbrades o boscoses, parcs…).

2- AVALUACIÓ GLOBAL DELS FACTORS DE RISC ENTORN A L’HABITATGE:
Soroll i contaminació acústica, fonts de contaminació electromagnètica (línies d’alta tensió, subestacions elèctriques, transfomadores, antenes de telefonia mòbil o de telecomunicacions) o fonts de contaminació ambiental (abocadors, indústries contaminants, incineradores…)

3- ESTUDI GEOBILÒGIC DE L’EMPLAÇAMENT DE L’HABITATGE:
I especialment dels espais de llarga permanència (dormitoris, llocs de treball, descans…) evitant les zones d’intensa radicació terrestre, les alteracions tel·lúriques o geofísiques i els creuaments de bandes geomagnètiques, escollint les zones favorables per a la salut i la vida.

4- ABSÈNCIA DE CONTAMINACIÓ ELÈCTRICA DE L’HABITATGE:
Evitant la proximitat a fonts de contaminació electromagnètica i realitzant instal·lacions elèctriques biocompatibles en l’habitatge (apantallament de cables, correctes preses de terra, sistemes de desconnexió elèctrica automàtics…).

5- CRITERIS DE BIOCONSTRUCCIÓ:
Disseny bioclimàtic que aprofita els recursos de la natura per a climatitzar l’edifici. Elecció raonada dels sistemes constructius i dels materials, primant el que siguin el més eficients, confortables, saludables i ecològics possibles. Prioritzar l’estalvi energètic i l’ús d’energies netes i renovables.

6- MATERIALS SANS I ECOLÒGICS:
Elecció dels materials, pintures, acabats, mobiliaris i elements decoratius, segons criteris de biocompatibilitat i mediambientalment respectuosos (ecològics). Els materials han de propiciar la salut dels habitants, ésser transpirables, de baixa emissió radioactiva i absents de compostos químics potencialment tòxics.

7- QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR:
Mantenir una constant renovació de l’aire interior i una adequada ionització. Evitar la introducció en l’habitatge d’elements de construcció o de productes de neteja, amb substàncies químiques potencialment tòxiques per a la salut o agressives per al medi ambient. Optar per una “química suau” i poc agresiva. Fer ampli ús de les plantes per a la purificació i neteja de l’aire interior.

8- IL·LUMINACIO NATURAL:
Orientació de les façanes principals al Sol, amplies obertures i elecció de sistemes d’il·luminació artificial de màxima eficiència, baix consum energètic i alta qualitat biològica (espectre solar complet).

9- OPTIMA GESTIÓ DELS RESIDUS NATURALS:
Evitar la generació d’excessius residus domèstics, amb consum responsable i la separació selectiva a l’habitatge. Gestió responsable de l’aigua (estalvi, reciclatge i depuració ecològica).

10- RESPONSABILITAT DE L’HABITATGE AMB LA VIDA, LA SALUT I L’ENTORN:
Promovent que els habitatges siguin dissenyats, construïts o rehabilitats amb consciència i responsabilitat medi ambiental, essent conscients de la implicació que l’habitatge exerceix sobre la salut dels seus habitants i com a factor de risc o d’impacte ambiental. I procurant que els habitatges i espais de treball compleixin en la mesura del possible amb uns criteris mínims d’higiene energètica i implementin de forma progressiva els criteris de biohabitabilitat.