Serveis Construcció, rehabilitació i reforma | ESPAIROUX Arquitectura

Construcció, rehabilitació i reforma

SERVEIS ESPAIROUX

En ocasions disposar de l’equip adequat per a l’execució de les obres pot suposar una autèntica aventura de resultat incert. Podem oferir els millors professionals amb una àmplia experiència i llarga trajectòria en el sector, amb fiabilitat de resultats garantida.

Realitzem la supervisió constant de l’execució de l’obra, consensuant prèviament amb el client totes les solucions constructives i acabats finals així com oferint diferents possibilitats de modificació si fos necessari.

De la mateixa manera, certifiquem que s’estan executant les partides pressupostades segons projecte i amidaments.

“Si la inspiració és el moment previ a la creació, el detall constructiu és el que la fa possible.”

 

(Ludwig Mies Van Der Rohe, arquitecte alemany)

Demaneu-nos pressupost sense compromís