Serveis Project Management | ESPAIROUX Arquitectes Barcelona

Project Management

SERVEIS ESPAIROUX

Incertesa VS Control. Dues maneres de gestionar el risc per a dues activitats amb un mateix propòsit: descarregar adrenalina i emocions.

Durant la fase de projecte apliquem els mètodes del Management per controlar en tot moment el procés arquitectònic defensant els interessos dels nostres clients, buscant la millor qualitat d’execució al menor cost possible i evitant les desviacions de pressupost per imprevistos.

El projecte arquitectònic és un procés més dels diferents que es desenvoluparan per tal d’aconseguir els objectius marcats pel client. Per això és important establir prèviament altres processos com la viabilitat econòmica i altres de manera posterior com el control del pressupost ja en fase executiva o el monitoratge durant el procés d’execució de l’obra. Paral·lelament cal coordinar els diferents agents implicats sense perdre de vista el seu impacte i influència en el projecte.

Només des d’una perspectiva global del conjunt es podrà garantir l’èxit del resultat. Temps, abast i cost.

“Gestió és fer les coses bé, lideratge és fer el correcte.”

 

(Peter Drucker, pare de l’administració en el segle XX)

Demaneu-nos pressupost sense compromís