Casa a Bellaterra

Llegir descripció

Bellaterra, Cerdanyola del Vallès · Sup: 266,00 m2

Un habitatge unifamiliar adaptat al fort desnivell de la parcel·la existent, que consta de 2 plantes graonades en sentit longitudinal.

La planta baixa es troba força elevada respecte a la cota del carrer, dotant de manera natural una agradable privacitat a la zona de dia i al porxo principal.

A la planta primera s’hi accedeix a través d’una escala de graons de fusta volats i s’hi ubica la zona de nit amb el dormitori suite orientat a sud amb accés a una gran terrassa situada sobre la sala-menjador. La resta de dormitoris gaudeixen d’accés a un jardí independent situat a una cota més elevada.

A l’exterior la façana combinarà arrebossat de color clar i pedra natural amb junta seca. A l’interior es combinarà la fusta natural, el blanc i el gris.

L’habitatge es projecta seguint uns elevats criteris d’eficiència energètica, tant en els seus sistemes actius com passius.

Casa al Maresme

Llegir descripció

Maresme · Sup: 358 m2

El projecte d’aquest habitatge unifamiliar de dues plantes està concebut per satisfer tres objectius principals:

Per una banda, l’habitatge ha de poder ser una entitat energèticament autònoma, arribant a superar inclús els estàndards de l’edificació EEC (Edifici Energia neta Zero).

Per tal d’aconseguir-ho l’edificació disposa d’uns elevats gruixos d’aïllament tèrmic per l’exterior, així com d’envidraments d’alta eficiència amb proteccions solars i d’un sistema de renovació d’aire amb recuperador de calor.

Les instal·lacions son d’un elevat rendiment energètic i estàn connectades a un conjunt de plaques fotovoltaiques que aporta energia elèctrica a tot l’habitatge. A més aquest sistema també és capaç d’acumular l’energia sobrant que no s’estigui utilitzant en aquell moment a la casa, permetent així la carrega de vehicles elèctrics o la posterior reutilització energètica en el propi habitatge.

Per altra banda, gràcies a la gran transparència i permeabilitat de la façana del jardí, les zones de dia participen de l’espai exerior i d’unes vistes predominants. La propia volumetria de la casa separa aquest espai del carrer conferint-li així una agradable intimitat.

Per últim, en un futur les dues plantes de l’habitatge podrien arribar a funcionar per separat amb un programa autònom a cada planta. Això s’ha aconseguit incorporant una gran sala polivalent a la zona de les habitacions, la planta primera, i que podria arribar a funcionar com a zona de dia.

Casa a Sant Just Desvern

Llegir descripció

Sant Just Desvern · Sup: 322,00 m2

Un habitatge unifamiliar entre mitgeres de tres plantes que a la façana sud s’obra de forma escalonada cap a un gran pati.

La planta baixa conté les zones de dia, que gaudeixen d’una gran transparència cap a l’exterior, i a on la permeabilitat entre la sala d’estar-menjador i la cuina es pot regular per mitjà d’una llarga corredera de vidre.

Una escala de formigó vist situada al mig de la planta comunica amb la zona de nit de la planta primera, la qual disposa de terrassa a sud per a la suite i l’estudi.

El sota coberta de llosa de formigó vist és un espai diàfan de joc pels més petits i disposa també de sortida a una terrassa a sud.

Tant a l’exterior com a l’interior de l’habitatge es combinen els grisos suaus i la fusta natural amb el blanc i el negre.

El projecte de l’edificació segueix criteris d’eficiència energètica, tant en els seus sistemes passius com en els actius, i disposarà a més d’un sistema de captació solar que generarà electricitat destinada a l’autoconsum del propi habitatge.

Habitatges aparellats a Sant Cugat del Vallès

Llegir descripció

Sant Cugat del Vallès · Sup: 429 m2

El projecte consta de dos habitatges unifamiliars aparellats, asimètrics pel que fa a dimensions i programa funcional però que comparteixen un mateix criteri morfològic i energètic.

Els dos habitatges conformen un gran volum blanc i rectangular que es trenca en planta baixa i genera petites discontinuïtats a les façanes que es retroben novament a les quatre cantonades del rectangle.

A les plantes baixes d’ambdós habitatges s’ubiquen les zones de dia, amb espais diàfans formats per cuines en illa obertes a les respectives sales amb unes grans obertures cap a l’exterior.

L’edifici es caracteritza per disposar d’un elevat grau d’aïllament tèrmic continu que incrementa substancialment l’eficiència energètica i la sostenibilitat mediambiental dels habitatges.

El conjunt descansa a sobre d’un gran basament de pedra grisa que conté els aparcaments al seu interior i forma el jardí i les terrasses a la part superior.

Casa al Priorat

Llegir descripció

Tarragona · Sup: 294 m2

El projecte sorgeix de la unificació de dues parcel·les amb edificacions existents sense cap interès històric que s’enderroquen. El nou habitatge planteja generar un pati interior, creant una façana principal de pedra natural amb obertures verticals d’acord amb l’entorn històric del carrer. La façana interior s’obre amb uns grans finestrals per tal de buscar el màxim de llum natural.

Habitatges Eco eficients a l’Empordà

Llegir descripció

Bellcaire de l’Empordà, Girona · Sup: 17.294 m2

Un conjunt d’habitatges que es va adaptant a la topografia del terreny i del carrer. La urbanització, amb el Montgrí al Sud i els Pirineus al Nord, està formada per cases unifamiliars adossades de forma asimètrica.

Els habitatges estan formats essencialment per dues crugies en planta baixa: amb la cuina i una habitació en una d’elles i l’altre amb la sala-menjador. Aquest últim és un espai diàfan amb transparència longitudinal Nord-Sud. A la planta primera un volum longitudinal acull els dormitoris i un gran espai polivalent a la zona de l’escala amb transparència cap a la terrassa del nivell superior.

El projecte està dissenyat amb criteris de construcció sostenible i eficiència energètica:

 

 • Utilització de materials naturals amb baixa petjada ambiental provinents de l’entorn proper i d’acord amb els utilitzats tradicionalment a la zona com la pedra natural i el morter de calç.
 • Envolupant amb elevat aïllament tèrmic i sense ponts tèrmics per tal de contribuir a minimitzar la utilització de mitjans actius de condicionament climàtic.
 • Materials i aïllaments tèrmics transpirables que eviten la humitat i la condensació a l’interior.
 • Protecció solar passiva i dinàmica de totes les obertures.
 • Instal·lacions tèrmiques d’elevada eficiència energètica combinades amb plaques solars.
 • Il·luminació d’alt rendiment energètic i baix consum.
 • Sistema actiu de renovació i control de la qualitat de l’aire interior.
 • Protecció activa a la radiació dels elements i circuits elèctrics.
 • Sistema domòtic avançat i digitalitzat dels elements mecànicament actius de l’habitatge.
 • Sistema de recollida d’aigües pluvials per al seu posterior reaprofitament al jardí.

Casa a Tossa

Llegir descripció

Tossa de Mar, Girona · Sup: 275 m2

Un habitatge unifamiliar amb totes les estances amb vistes al mar, amb un ampli programa i una relació directa interior-exterior. L’habitatge destaca per un sistema constructiu de fusta innovador, ràpid i eficaç, però sobretot per disposar de qualificació energètica A, la qual garanteix un elevat confort als seus usuaris i un important estalvi energètic, i per tant també econòmic al llarg de l’any.

El projecte confirma que es pot cuidar el medi ambient i estalviar diners sense renunciar a un disseny contemporani.

 

 • Edifici de consum d’energia quasi nul (26kWh/m2a).
 • Qualificació energètica A.
 • Façana morter silicat + pedra.
 • Aïllament cel·lulosa reciclada.
 • Pintures pigments naturals.
 • Instal·lació elèctrica biocompatible.
 • Sistema renovació d’aire amb recuperador d’energia + bateria d’aigua.
 • Aerotermia per a ACS.
 • Persianes graduables automatitzades.
 • Recollida d’aigües pluvials.

Casa a les Garrigues

Llegir descripció

Cervià de les Garrigues, Lleida · Sup: 229 m2

El projecte manté la façana principal de pedra, augmentant les obertures i construint de nou la resta de l’edifici, salvant el desnivell entre el pati posterior i el carrer. Es mostra el sistema estructural dels forjats, de bigueta i revoltó ceràmic, es combina la fusta natural amb la pedra i el blanc en uns interiors molt lluminosos.

Casa al Masnou

Llegir descripció

Barcelona · Sup: 195 m2

Reforma integral d’una vella casa del casc antic del Masnou. El projecte recupera l’ús d’habitatge d’un antic establiment comercial, rehabilitant elements constructius i reforçant l’estructura. Es crea una terrassa a la coberta i es deixen elements constructius restaurats vistos com les bigues de fusta originals. El projecte combina materials ceràmics i fusta natural amb blancs i grisos.

Casa a Barcelona

Llegir descripció

Barcelona · Sup: 251 m2

En un antic habitatge entre mitgeres, al centre d’uns dels barris més emblemàtics de Barcelona, el projecte recupera el pati posterior, eliminant velles edificacions existents, i augmenta el programa de necessitats ampliant l’habitatge amb una altra planta. A més de la redistribució general dels espais i la consolidació estructural, s’aposta per fer un habitatge de consum energètic quasi nul per mitjà d’elements passius i unes instal·lacions d’elevada eficiència energètica.

A excepció de les instal·lacions, totes les solucions constructives utilitzades en la reforma podrien catalogar-se com de “convencionals”, el qual demostra que es pot dissenyar una edificació energèticament molt eficient amb qualsevol sistema constructiu si s’analitzen degudament els sistemes passius i es combinen de forma adequada amb la tecnologia.

Per a l’interior es restauren i es deixen vistos elements originals tals com les antigues biguetes de fusta i les parets de totxo, tots ells combinats amb nous materials blancs, grisos clars i de fusta natural.

Casa a Torrelles

Llegir descripció

Torrelles de Llobregat, Barcelona · Sup: 252 m2

L’habitatge es construeix en un terreny difícil, molt inclinat i en un una urbanització d’habitatges unifamiliars aïllats de criteri urbanístic i estètic dispar.

El projecte aprofita el problema de la inclinació per crear l’accés des de la part superior i orientar-se cap a les vistes de les muntanyes llunyanes, encara lliures d’urbanitzacions, formant un volum que dirigeix i emmarca les vistes.

Casa a Parets

Llegir descripció

Parets del Vallès, Barcelona · Sup: 100 m2

Un habitatge senzill i econòmic que compleix amb un extens programa de necessitats en una sola planta. S’aprofita el distribuïdor de les habitacions per crear un despatx il·luminat cenitalment per mitjà d’una claraboia que pot albergar una escala d’accés a plantes superiors en cas d’ampliació.

Casa a Platja d’Aro

Llegir descripció

Platja d’Aro, Girona · Sup: 750 m2

Un habitatge d’alt standing, de gran superfície i d’elevada qualitat d’acabats. El projecte es forma mitjançant dos volums de coberta inclinada que es desplacen, el principal s’orienta cap a les vistes i el posterior destinat a zona d’oci i convidats. L’espai intermedi crea un nexe d’unió, format per un pati interior amb làmines d’aigua que generen rics jocs de reflexes espacials.

Casa a la Clota

Llegir descripció

Barcelona · Sup: 90 m2

Rehabilitació, reforma i ampliació d’una antiga Casa entre mitgeres amb jardí. El projecte amplia l’habitatge per complir amb un extens programa aprofitant al màxim l’espai.

Es formen unes noves escales en forma de grades per tal de comunicar l’interior amb l’exterior des de la sala que permet múltiples possibilitats.

Rehabilitació Masia Can Pujolet

Llegir descripció

Sant Esteve de Palautordera · Sup: 259 m2

El projecte té com a objectiu rehabilitar una antiga masia per reconvertir-la en una casa rural. Per tal d’aconseguir aquest objectiu s’intervindrà en l’estructura existent, mantenint l’envoltant i la volumetria, i es recuperarà la façana de pedra natural. Els forjats i la coberta seran nous amb l’estructura de fusta.

S’adequaran els espais interiors per encabir-hi cinc dormitoris dobles amb bany propi i una gran sala d’estar-biblioteca amb sortida a l’exterior a través d’una gran obertura que gaudirà de vistes al Turó de l’Home.

La cuina s’integrarà a l’espai del menjador que estarà alhora en relació amb la sala d’estar i la zona exterior d’accés a la masia.

Casa a Molins

Llegir descripció

Molins de rei, Barcelona · Sup: 250 m2

Casa unifamiliar formada per dues franges volumètriques molt clares que es posicionen de manera que creen transparències i visions diagonals amb l’espai exterior. Amb el programa de dia en planta baixa i el de nit a planta primera, l’habitatge combina aplacats de pedra natural, fusta exterior i grans franges de vidre.

Casa a Barberà

Llegir descripció

Barberà del Vallès, Barcelona · Sup: 215 m2

En una parcel·la molt profunda, l’habitatge es situa a la part posterior, en dos nivells, deixant una gran quantitat d’espai exterior, reorganitzant l’escala de tots els elements. S’estudien vàries opcions de disseny: una casa molt cúbica que es forma a partir del concepte d’un monòlit blanc amb mossegades que mostren el seu interior de fusta. Una segona opció amb major programa en planta baixa en que la casa es forma a partir de dos volúms molt clars i una tercera proposta que forma l’habitatge mitjançant plans.

Casa a la Cerdanya

Llegir descripció

Beders, Lleida · Sup: 201 m2

En un habitatge existent de construcció típica de la Cerdanya, es realitza un projecte per renovar materials i elements constructius; i per altra banda, ampliar l’habitatge amb espais d’ús múltiple sense alterar l’essència de la seva configuració morfològica.

Edifici a la Diagonal

Llegir descripció

Barcelona · Sup: 767 m2

Rehabilitació i restauració dels elements originals exteriors d’un emblemàtic edifici ubicat a l’Avinguda Diagonal de Barcelona.

Habitatges d’elevada eficiència energètica Reus

Llegir descripció

Reus, Tarragona · Sup: 113.689 m2

Blocs d’habitatges organitzats com a franges, que imiten el paisatge en forma de teixit que formen les zones agrícoles. Els blocs disposen de grans passos en forma de ponts que permeten la permeabilitat transversal dels carrers i els vianants. Els edificis projectats son d’una elevadíssima eficiència energètica i de consum negatiu, és a dir, generen més energia de la que consumeixen a través de sistemes de captació solar i eòlica, incorporats a les façanes i cobertes. L’energia sobrant es pot reutilitzar en altres zones. Incorporen també materials ecològics i reciclats. El conjunt disposa d’elements comuns com terrasses i cobertes accessibles per a la creació d’horts urbans.

Edifici d’habitatges a Sant Hilari

Llegir descripció

Sant Hilari Sacalm, Girona · Sup: 2.361 m2

Edifici de 20 habitatges amb aparcament subterrani, de pressupost molt ajustat. El projecte planteja una espina central de serveis (cuines i banys) alliberant el perímetre i la façana per a les estances en una organització molt ordenada. El clima de la zona, amb freqüents i abundants nevades, defineix clarament la volumetria de l’edifici amb una coberta de fort pendent. El sistema constructiu de l’estructura, semiprefabricada i alleugerida a les zones neutres, va permetre accelerar el procés en un temps rècord i evitar també els sobrecostos per excés de pes i material.