Serveis Sostenibilitat | ESPAIROUX Arquitectura

Sostenibilitat

SERVEIS ESPAIROUX

Només a la Unió Europea, el sector de la construcció genera un 40% de les emissions de CO2 que es llancen a l’atmosfera. Podem contribuir a evitar emissions triant materials certificats, naturals, de proximitat, de procedència controlada i d’extracció poc agressiva amb el medi ambient. L’anàlisi de l’empremta ecològica que emet cada material de construcció així com el seu transport a l’emplaçament de l’obra són factors clau per contribuir a millorar l’aire del nostre entorn. Així mateix, l’elecció de materials naturals contribueix al nostre confort, tant físic com psicològic.

El disseny i construcció d’edificis passius, ja sigui en habitatges d’obra nova, en reforma o en equipaments, són recursos senzills i econòmics que permeten evitar grans emissions de diòxid de carboni així com oferir-nos un important estalvi econòmic molt a curt termini. Tot això s’aconsegueix analitzant l’emplaçament i el seu entorn en fase de projecte per aprofitar al màxim els recursos naturals dels quals es disposi (com per exemple buscant la correcta orientació solar o recuperant l’aigua de pluja per al seu posterior ús.)

Altres elements passius que contribueixen a l’estalvi energètic són els correctes gruixos d’aïllament tèrmic en murs i cobertes, evitar els anomenats ponts tèrmics (punts sense aïllament tèrmic), garantir l’estanquitat de l’edifici i utilitzar finestres de baixa transmitància tèrmica, així com dissenyar adequadament els sistemes de ventilació natural.

“Ser sostenible no és només netejar les culpes ni només tenir cura del medi ambient, sinó ser socialment just, responsable amb l’ambient i, per tant, també econòmicament viable.”

 

(Cecilia Goya de Riviello, directora general de Natura)

Demaneu-nos pressupost sense compromís