Serveis Salut als edificis | ESPAIROUX Arquitectura

Salut als edificis

SERVEIS ESPAIROUX

La salut dels usuaris en els edificis ja sigui a la llar, al lloc de treball o en qualsevol equipament, ha de ser un requisit imprescindible ja que suposa un impacte constant i directe cap al nostre benestar, essent aquest un factor més en la prevenció de certes malalties.

En les últimes dècades hem acceptat l’ús de determinats materials i productes sintètics com una cosa inevitable amb el que cal conviure. No obstant, una correcta elecció dels materials adequats durant la fase de projecte (o la substitució de determinats productes nocius en habitatges existents) pot suposar la diferència entre viure en un entorn saludable o un entorn hostil que vagi desgastant lenta i progressivament la nostra salut.

La més coneguda de les patologies en els edificis que afecten la nostra salut i que ha generat una major alarma social a causa de la rapidesa dels seus evidents efectes és l’anomenat Síndrome de l’Edifici Malalt (baixa humitat relativa per a certa temperatura, en un ambient excessivament sintètic i tecnificat). No obstant això no es tracta de l’única patologia possible i no tots els efectes d’aquestes són tan immediats, sorgint les conseqüències en la nostra salut al cap dels anys a causa de la micro acumulació d’elements nocius (petites quantitats encara que de manera constant i regular). En l’actualitat són encara molt poques les edificacions que gaudeixin dels criteris adequats per a garantir un entorn saludable als integrants dels seus espais, cosa que sempre incloem en els serveis que oferim als nostres clients.

El projecte ha de controlar principalment els següents aspectes:

Z

Qualitat de l’aire interior

Correcta ventilació interior sense alterar l’eficiència de la climatització i el confort dels usuaris: anàlisi de la humitat, temperatura, composició i electro pol·lució. Evitar la brutícia i (COV, al·lèrgens, pols, etc) en els elements de ventilació i climatització.

Z

Ús de materials no tòxics

Molts dels materials de construcció (pintures, mobiliari, etc.) emeten partícules químiques tòxiques en petites quantitats.

Z

Protecció contra les radiacions artificials i naturals

Hi radiacions nocives produïdes per elements artificials (xarxes sense fils, electrostàtica, camps electromagnètics, etc.) i també pels elements naturals (línies d’aigua subterrània, línies d’origen geològic: Hartman i Curry, gas radó, radiació de certs materials naturals, etc.) que han de ser analitzades i evitades o corregides.

Z

Ús eficient dels recursos energètics

Un menor consum energètic suposarà una reducció dràstica de molts dels elements nocius anteriorment descrits.

“El futur pertany a aquells que entenen que fer més amb menys és compassiu, pròsper, durador, més intel·ligent i més competitiu.”

 

(Paul Hawken, ambientalista i emprenedor nord-americà)

Demaneu-nos pressupost sense compromís