Llegir descripció

Roses, Girona (Concurs premiat) · Sup: 2.254 m2

L’essència del projecte es basa en una volumetria formada per una pell de lames ceràmiques que matisen la visió però permeten sempre l’entrada de la llum. La planta baixa es caracteritza per tenir una gran permeabilitat generada per grans obertures de vidre i per unes grades que donen a un gran doble espai que comunica física i visualment la planta baixa i el soterrani. La configuració dels espais convida al ciutadà a participar de les activitats dels equipaments.

En col·laboració amb Josep Carreté