Llegir descripció

Maçanet de la Selva, Girona · Sup: 4.100 m2

En una zona de creixement urbà de la població, l’escola s’ubica a la parcel·la amb tres volums, agrupats en forma de U al voltant del pati, permetent aprofitar al màxim l’espai lliure. El volum principal, allargat i paral·lel al carrer, es caracteritza per tenir unes grans obertures protegides del Sol amb lames orientables mòbils, el qual permet regular la llum natural de l’interior de les aules al llarg del dia. Uns patis en planta primera il·luminen l’espai comú que comunica les aules.

En col·laboració amb Aquidos arquitectes

Fotografia Anna Pericas