Llegir descripció

Barcelona · Sup: 251 m2

En un antic habitatge entre mitgeres, al centre d’uns dels barris més emblemàtics de Barcelona, el projecte recupera el pati posterior, eliminant velles edificacions existents, i augmenta el programa de necessitats ampliant l’habitatge amb una altra planta. A més de la redistribució general dels espais i la consolidació estructural, s’aposta per fer un habitatge de consum energètic quasi nul per mitjà d’elements passius i unes instal·lacions d’elevada eficiència energètica.

A excepció de les instal·lacions, totes les solucions constructives utilitzades en la reforma podrien catalogar-se com de “convencionals”, el qual demostra que es pot dissenyar una edificació energèticament molt eficient amb qualsevol sistema constructiu si s’analitzen degudament els sistemes passius i es combinen de forma adequada amb la tecnologia.

Per a l’interior es restauren i es deixen vistos elements originals tals com les antigues biguetes de fusta i les parets de totxo, tots ells combinats amb nous materials blancs, grisos clars i de fusta natural.