Llegir descripció

Tarragona · Sup: 294 m2

El projecte sorgeix de la unificació de dues parcel·les amb edificacions existents sense cap interès històric que s’enderroquen. El nou habitatge planteja generar un pati interior, creant una façana principal de pedra natural amb obertures verticals d’acord amb l’entorn històric del carrer. La façana interior s’obre amb uns grans finestrals per tal de buscar el màxim de llum natural.