Llegir descripció

Torrelles de Llobregat, Barcelona · Sup: 252 m2

L’habitatge es construeix en un terreny difícil, molt inclinat i en un una urbanització d’habitatges unifamiliars aïllats de criteri urbanístic i estètic dispar.

El projecte aprofita el problema de la inclinació per crear l’accés des de la part superior i orientar-se cap a les vistes de les muntanyes llunyanes, encara lliures d’urbanitzacions, formant un volum que dirigeix i emmarca les vistes.