Llegir descripció

Reus, Tarragona · Sup: 113.689 m2

Blocs d’habitatges organitzats com a franges, que imiten el paisatge en forma de teixit que formen les zones agrícoles. Els blocs disposen de grans passos en forma de ponts que permeten la permeabilitat transversal dels carrers i els vianants. Els edificis projectats son d’una elevadíssima eficiència energètica i de consum negatiu, és a dir, generen més energia de la que consumeixen a través de sistemes de captació solar i eòlica, incorporats a les façanes i cobertes. L’energia sobrant es pot reutilitzar en altres zones. Incorporen també materials ecològics i reciclats. El conjunt disposa d’elements comuns com terrasses i cobertes accessibles per a la creació d’horts urbans.