Llegir descripció

Barcelona · Sup: 195 m2

Reforma integral d’una vella casa del casc antic del Masnou. El projecte recupera l’ús d’habitatge d’un antic establiment comercial, rehabilitant elements constructius i reforçant l’estructura. Es crea una terrassa a la coberta i es deixen elements constructius restaurats vistos com les bigues de fusta originals. El projecte combina materials ceràmics i fusta natural amb blancs i grisos.