Llegir descripció

Barcelona · Sup: 88 m2

En el projecte de reforma d’aquest habitatge de principis del segle XX situat al nucli antic del Poble-Sec de Barcelona, es van redimensionar els espais, anteriorment excessivament compartimentats, per tal de dotar al conjunt de més amplitud.

La cuina actua com a volum vertebrador per sobre del qual es marca una franja que recorre tot el perímetre interior de l’habitatge.

L’estructura dels sostres ha estat reforçada i s’han deixat vistes les biguetes metàl·liques i de fusta amb revoltó ceràmic que els conformen, així com les parets d’obra vista de les mitgeres i dels murs de càrrega.